Styczeń 16 2019 12:15:07
Nawigacja
Portal
  Strona Główna
  Regulamin
  Mapa Strony
  Propozycje
  Reklama
  Forum
  Księga Gości
  Artykuły
  Naj...
  Kategorie Newsów
  Galeria
  Bramka SMS
  Szukaj
  Kontakt

Ważne Informacje
  Regulamin PZW
  Odznaczenia PZW
  Dekalog Wędkarski
  Okresy Ochronne
  Normy Medalowe
  Wymiary ochronne
  Adresy okręgów

Wędkarstwo
  Historia
  Gruntowe
  Podlodowe
  Spinning
  Spławikowe
  Kalendarz
  Rekordy Polski

Inne
  Atraktory zapachowe
  Przepisy na przynęty
  Kleszcze, komary...
  Kuchnia
  Dowcipy
  Tarło
  Gry
  FILMY
  Gry ONLINE

FILMY DTC

 
 
Encyklopedia Ryb
Drapieżniki:
Miętus
Okoń
Sandacz
Sum
Szczupak
Węgorz

Łososiowate:
Pstrąg potokowy
Pstrąg tęczowy
Troć wędrowna

Spokojnego Żeru
Amur
Karp
Leszcz
Lin
Karaś
Płoć
Wzdręga
 
 
Ostatnie Artykuły
Branie karpia - podw...
Żer karpików - Slow ...
Żerowanie karpików -...
Karpie z powierzchni
Kukurydza na włosie ...
Zwiastun : : Jet Fis...
Uklejka
Raczek z jeziora Cza...
Szczupak z jeziora C...
Okoń - 1-1,5kg
Szczupak 68cm
Szczupak 82cm
Szczupak 90cm
Szczupak 75cm
Szczupak, wg autora ...
Holenderski szczupac...
Atak szczupaka #1
Śmieszne sytuacje
Strzelczyk
Marlin Fishing Cabo ...
 
 
Wędkarzy Online
Gości Online: 1
Brak Wędkarzy Online

Zarejestrowanych: 573
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Wędkarz: ~supral


 
 
Reklama

http://allgoals.info/

Forum graficzne GrafArt.org :: Darmowa grafika , mnóstwo toturiali , darmowy download , grafika na zamówienie! , Darmowa grafika , Avatary , Userbary , Sygnaturki !

Nasze Wody

Wedzisko.Info

Carp Planet

LiQuIra.Com

BandziorTM

AkwaDom

www.moczykije.pl

Serwis Wędkarze - Twoim Serwisem

 
 
Regulaminy zawodów rozliczanych w cyklu rocznym
 

1. OGÓLNY REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI1.1. Drużynowe Spławikowe Mistrzostwa Polski stanowią podsumowanie startu okręgów PZW w rocznym cyklu mistrzostw Polski.
1.2. Podstawę obliczania wyników Drużynowych Spławikowych Mistrzostw Polski stanowią wyniki "Indywidualnych Spławikowych Mistrzostw Polski" rozegranych niejednocześnie w kategoriach: mężczyzn, kobiet i młodzieży.
1.3. Przyjmuje się następującą metodykę obliczania wyników mistrzostw indywidualnych w danej kategorii do mistrzostw drużynowych:
- z obu tur mistrzostw zostają wyeliminowane wyniki zawodników nie będących reprezentantami okręgów (członkowie kadry narodowej startujący indywidualnie oraz zawodnicy zagraniczni),
- na zasadach ogólnych ustała się nową klasyfikację końcową.
1.4. Wyniki mistrzostw drużynowych ustala się sumując miejsca mistrzów okręgów ( reprezentantów okręgów ) zajęte w przeliczonych klasyfikacjach w wymienionych trzech kategoriach mistrzostw indywidualnych. Mniejsza suma miejsc reprezentantów okręgów decyduje o wyższym miejscu okręgu w mistrzostwach drużynowych. Przy jednakowej sumie miejsc o kolejności okręgów decyduje suma punktów zawodników. Dalsza równość powoduje przyznanie miejsca ex aequo.
Za brak mistrza okręgu w danej kategorii, okręg otrzymuje miejsce równe liczbie startujących mistrzów okręgów w najliczniej obsadzonej kategorii indywidualnych mistrzostw Polski plus 1.
1.5. Tryb i zasady nagradzania zwycięzców podano w rozdziale I.4. Zasad.

2. OGÓLNY REGULAMIN SPŁAWIKOWYCH DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW OKRĘGU
2.1. W zależności od decyzji właściwych OKS, zawody mogą być rozegrane: -jako zawody jednoczesne lub niejednoczesne.
- w kategoriach: mężczyzn, kobiet, juniorów, juniorek lub mężczyzn, kobiet, młodzieży.
2.2. Wyniki mistrzostw drużynowych w odniesieniu do kół oblicza się analogicznie do zasad regulaminu Drużynowych Spławikowych Mistrzostw Polski.

3. OGÓLNY REGULAMIN DRUŻYNOWEJ KLASYFIKACJI GRAND PRIX
3.1. Drużynowa Klasyfikacja Grand Prix jest prowadzona w dyscyplinach:
spławikowej, spinningowej i muchowej.
3.2 Drużynowa Klasyfikacja Grand Prix stanowi podsumowanie startów reprezentacji okręgów PZW i klubów /łącznie/ w rocznym cyklu ogólnopolskich zawodów Grand Prix.
3.3 Klasyfikację ustala się sumując miejsca zajęte przez drużyny w klasyfikacji końcowej w zawodach z cyklu Grand Prix. Mniejsza suma miejsc daje wyższe miejsce w klasyfikacji.
W przypadku uzyskania równej liczby sumy miejsc, wyższe miejsce zajmuje drużyna, która uzyskała mniejszą sumę punktów sektorowych.
Jeśli i to porównanie nie daje rozstrzygnięcia, drużynom przyznaje się miejsca ex aequo.
Za nie wzięcie udziału w zawodach lub dyskwalifikację, drużynie przyznaje się liczbę punktów równą liczbie drużyn startujących plus jeden oraz sumę punktów sektorowych odpowiadającą zerowym wynikom zawodników drużyny.
Jeśli w zawodach została sklasyfikowana drużyna nie spełniająca wymogów rozdz. I punkt 2.15, wyniki zawodów koryguje się dla celów drużynowej klasyfikacji Grand Prix, pomijając jej wynik w turach zawodów.
3.4. W przypadku dopuszczenia do startu w zawodach dwóch drużyn z jednego okręgu czy klubu, Zgłaszający jest zobowiązany do jednoznacznego określenia drużyny I i II.
3.5 Zasady nagradzania zwycięskich drużyn są określone w rozdziale I. 4 Zasad...

4. REGULAMIN DRUŻYNOWYCH RZUTOWYCH MISTRZOSTW POLSKI - ligi rzutowej
4.1. Do rozgrywek o drużynowe mistrzostwo Polski zalicza się cykl eliminacyjnych zawodów ogólnopolskich rozgrywanych w 5-boju wytypowanych na dany rok przez GKS.
4.2. Organizatorzy zawodów eliminacyjnych nie mogą ograniczać ilości startujących drużyn. Prawo udziału mają drużyny żeńskie i męskie okręgów, klubów i kół w składach odpowiednio 2 i 4 osobowych, które w terminie ustalonym przez organizatora zostaną pisemnie zgłoszone do udziału i za które zostanie wniesiony opłata startowa.
4.3. Koszty uczestnictwa w lidze ponoszą Okręgi, Kluby, również w przypadku, gdy ich reprezentacje zostały zgłoszone do udziału i nie przyjechały.
4.4. Organizatorzy zawodów ligowych nagradzają po trzy najlepsze zespoły młodzieżowe, żeńskie i męskie.
4.5. Zasady punktacji:
a/ do wyniku drużyny zalicza się sumę punktów uzyskanych przez wszystkich zawodników zgłoszonych do drużyny. Dopuszcza się start z mniejszą ilością zawodników od dopuszczalnej (2 zawodniczki, 4 zawodników). Dopuszcza się zgłoszenie do drużyny męskiej zawodniczki i młodzieży, a do drużyny żeńskiej juniorki. Odwrotnej sytuacji nie dopuszcza się. Zawodnik może startować na danych zawodach w jednej drużynie zgodnie ze zgłoszeniem.
b/ za miejsca zajęte w poszczególnych zawodach drużynom przyznaje się punkty wg zasady:

Drużyny młodzieżowe, żeńskie, męskie
I m - 10 pkt
II m - 9 pkt
III m - 8 pkt
IV m - 7 pkt
V m - 6 pkt
VI m - 5 pk
VII m - 4 pkt
VIII m - 3 pkt
IX m - 2 pkt
X m - 1 pkt


Jeśli ilość drużyn startujących w zawodach jest mniejsza od maksymalnej ilości miejsc punktowanych, punktuje się tylko tyle miejsc ile startuje drużyn. W takim przypadku za I miejsce przyznaje się tylko tyle punktów ile startuje drużyn.
4.6. W punktacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte przez poszczególne drużyny we wszystkich zawodach ligowych. W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów w punktacji końcowej przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu decyduje suma małych punktów uzyskanych w wszystkich zawodach eliminacyjnych przez wszystkich zawodników drużyny.
4.7. Ogłaszanie wyników odbędzie się w czasie corocznej narady wiceprezesów ds. sportu.
Wręczenie medali i dyplomów nastąpi przed rozpoczęciem najbliższych "Indywidualnych Rzutowych Mistrzostw Polski".
4.8. Prawo startu w poszczególnych drużynach mają zawodnicy zgłoszeni na podstawie kart zawodników. Zmiana przynależności zawodnika do drużyny może nastapić poza sezonem startów i po uzyskaniu zwolnienia z poprzedniej drużyny. Przy braku zwolnienia zawodnik przez jeden rok nie może startować w innej drużynie. Może jednak startować indywidualnie.

5. REGULAMIN INDYWIDUALNEGO RZUTOWEGO PUCHARU POLSKI
5.1. Zawody pucharowe w klasyfikacji indywidualnej rozgrywa się równolegle
z zawodami ligowymi drużynowych mistrzostw Polski. Organizatorzy nie mogą ograniczać ilości zawodników, którzy w wyznaczonym terminie zostaną pisemnie zgłoszeni do udziału i za których zostanie wniesiona opłata startowa.
5.2. Zawody rozgrywane są w 5-boju kobiet, seniorów i juniorów. Zaleca się aby w czasie zawodów rozgrywać również konkurencje 6 do 9.
5.3. Za miejsca zajęte w poszczególnych zawodach zawodnikom przyznaje się punkty wg następującej zasady:

w kategorii kobiet w kategorii mężczyzn i juniorów:

- w kategorii kobiet i juniorów
I m - 10 pkt
II m - 9 pkt
III m - 8 pkt
IV m - 7 pkt
V m - 6 pkt
VI m 5 pkt
VII m - 4 pkt
VIII m - 3 pkt
IX m - 2 pkt
X m - 1 pkt
- w kategorii męższczyzn
I m - 15 pkt
II m - 14 pkt
III m - 13 pkt
IV m - 12 pkt
V m - 11 pkt
VI m - 10 pkt
VII m - 9 pkt
VIII m - 8 pkt
IX m - 7 pkt
X m - 6 pkt
XI m - 5 pkt
XII m - 4 pkt
XIII m - 3 pkt
XIV m - 2 pkt
XV m - 1 pkt

Jeśli ilość zawodników startujących w zawodach jest mniejsza od maksymalnej ilości miejsc punktowanych, punktuje się tylko tyle miejsc, ilu startuje zawodników. W takim przypadku za I m przyznaje się tylko tyle punktów, ilu startuje zawodników.
5.4. Za wyniki uzyskane w poszczególnych zawodach wszystkim zawodnikom przyznaje się punkty dodatkowe wg zasady:

kategoria juniorek
ponad 3 80 pkt- 1 pkt
390 pkt- 2 pkt
400 pkt - 3 pkt
410 pkt- 4 pkt
420pkt - 5 pkt
430 pkt- 6 pkt
440 pkt- 7 pkt ltd.
Kategoria juniorow
Ponad 440 pkt - 1 pkt
450 pkt- 2 pkt
460 pkt - 3 pkt
470 pkt- 4 pkt
480 pkt- 5 pkt
490 pkt- 6 pkt
500 pkt- 7 pkt ltd.
kategoria kobiet
ponad 400 pkt -1 pkt
410 pkt- 2 pkt
420 pkt- 3 pkt
430pkt- 4 pkt
440pkt- 5 pkt
4 50 pkt - 6 pkt
460pkt- 7 pkt itd.
kategoria meżczyzn
ponad 470 pkt - 1 pkt
480 pkt- 2 pkt
490 pkt - 3 pkt
500 pkt - 4 pkt
510pkt- 5 pkt
520 pkt- 6 pkt
530 pkt- 7 pkt itd.


5.5. W punktacji końcowej uwzględnia się punkty zdobyte przez zawodników we wszystkich zawodach wg następującej zasady:
- jeżeli w danym roku odbyło się do 4 zawodów eliminacyjnych, to liczy się sumę punktów zdobytych we wszystkich zawodach,
- jeżeli w danym roku odbyło się 5 zawodów, to dla każdemu zawodnikowi liczą się 4 najlepsze wyniki,
- jeżeli w danym roku odbyło się ponad 5 zawodów, to do klasyfikacji końcowej liczy się o 2 mniej, odrzucając wyniki najgorsze.
5.6. W przypadku uzyskania w klasyfikacji końcowej tej samej liczby punktów przez 2 lub więcej zawodników, o kolejności zajętych miejsc decyduje suma małych punktów zdobytych przez tych zawodników we wszystkich odbytych zawodach.
5.7. Nagrody i wyróżnienia:
a/ zwycięzców w końcowej klasyfikacji "Pucharu Polski" w kat. kobiet, juniorów i mężczyzn nagradza się pucharami.
b/ po trzech pierwszych zawodników w każdej wymienionej kategorii utrzymuje dyplomy.
c/ organizatorzy każdych zawodów nagradzają zwycięzców indywidualnych w wymienionych kategoriach.
5.8. Ogłaszanie wyników i nagradzanie zwycięzców odbywa się łącznie z ogłaszaniem wyników drużynowych.

 
 
Komentarze
Brak komentarzy.  
 
Dodaj komentarz
Zaloguj się, żeby móc dodawać komentarze.  
 
Oceny
Dodawanie ocen dostępne tylko dla zalogowanych Użytkowników.

Proszę się zalogować lub zarejestrować, żeby móc dodawać oceny.

Brak ocen.
 
 
Reklama
 
 
Logowanie
Login

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
 
 
Pogoda


Więcej o pogodzie
 
 
Fazy księżyca

Większy rozmiar
 
 
  Powered by php-fusion & extreme-fusion Skin by Lorkan
  Copyright © 2006-2008 by www.wedzisko.info
Strona w sieci od 5.07.06   
  
3,944,142 Unikalnych wizyt